Date
Location
Categories

Ramen Joshi Haku in Shizuoka -Ramen girls Festival- 2019

This is the ramen event held in Shizuoka.

Last updated: 4 April, 2019

19 April, 2019 - 29 April, 2019

week day:11am - 9 pm Sat Sun holiday:10 am - 9 pm

A bowl of ramen 800 yen

Aoba Symbol Road

Ryogaecho 2, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka